Wat gaan we doen?

Administratieve dienstverlening

Subsidie/ fondsenwerving aanvragen

The Art of Numbers ondersteunt jouw met Subsidieaanvragen en -afrekeningen. Deze ondersteuning betreft in het algemeen het opstellen van de projectbegroting en het dekkingsplan. The Art of Numbers begeleidt een subsidie van de aanvraag tot en met de eindafrekening. Wij waarborgen dat de projectadministratie aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

Financieel

The Art of Numbers verzorgt periodiek de financiële administratie; hieronder valt ook het doen van de aangiften Omzetbelasting en, indien van toepassing, de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

Voorlichting aan Scholen

The Art of Numbers verzorgt cursussen en voorlichting aan studenten van Hogescholen zodat ze beter voorbereid zijn op het ondernemerschap na het verlaten van de schoolperiode.

Het verhaal

Het verhaal

The Art of Numbers is een administratieve dienstverlener die zich specifiek richt op de culturele - non profit sector. Maar dat is niet alles The Art of Numbers is een coöperatie waarbij de klanten een onderdeel vormen van de organisatie en ook het voor het zeggen hebben. Winst is géén doel. Blijft simpelweg in de organisatie. Met het geld kunnen we netwerk bijeenkomsten organiseren, of andere diensten aanbieden die weer ten goede komt voor jou.

Het team

De bedenker achter The Art of Numbers
Boris Boon
Boris Boon

Wat gaat het kosten?

Verschillende lidmaatschappen

The Art of Numbers

Beeldmateriaal